โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมอบรมการสร้างวิดีโอสุด Chic ด้วย TikTok
13 มีนาคม 2567 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมอบรมการสร้างวิดีโอสุด Chic ด้วย TikTok

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมอบรมการสร้างวิดีโอสุด Chic ด้วย TikTok

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
7 มีนาคม 2567 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แนะนำหนังสือใหม่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
6 มีนาคม 2567 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ของงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
6 มีนาคม 2567 ประกาศ

ข่าวสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข่าวสถิติการให้บริการงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
4 มีนาคม 2567 การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หน้า 1 จาก 100