โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
30 พฤษภาคม 2567 578 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567รายละเอียดดังนี้
1. แพลงก์ตอนพืช
2. พฤติกรรมผู้บริโภค
3. เขียนแผนธุรกิจเข้าใจง่ายใน 3 นาที
4. การบริหารเชิงกลยุทธ์
5. การวิจัยธุรกิจ
6. ไขปริศนาน่าฉงน : ถาม-ตอบปริศนาสนุกน่ารู้ชวนพิศวงรอบตัวเรา
7. พีชคณิต : มโนคติเบื้องต้นทางพีชคณิต พหุนามและสมการพหุนาม จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีของพหุนาม พหุนามหลายตัวแปร
8. สถิติสำหรับงานวิจัย
9. การแพร่กระจายและความหนาแน่นของหอยมือเสือบริเวณเกาะนมสาว จังหวัด
10. 23.5 องศาที่โลกเอียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

 

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด