โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สมาชิกค้างส่งสื่อห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
10 มิถุนายน 2567 592 ครั้ง

สมาชิกค้างส่งสื่อห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

          ตามที่ท่านได้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จากห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตามรายการที่ได้ยืมไปแล้วนั้น บัดนี้รายการยืมดังกล่าวเกินกำหนดส่งแล้ว  จึงขอความร่วมมือจากท่านในการนำทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดเวลามาคืนในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)  เพื่อไม่ให้ค่าปรับเกินกำหนดส่งเพิ่มสูงขึ้น พร้อมกันนี้ห้องสมุด ได้จัดส่งข้อมูลให้ท่านทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว
          สำหรับนิสิต >>>รหัสนิสิต@go.buu.ac.th ตรวจสอบที่ เข้าสู่ระบบ gmail
          สำหรับอาจารย์และบุคลากร >>>ชื่อบัญชีผู้ใช้@buu.ac.th / ชื่อบัญชีผู้ใช้@go.buu.ac.th ตรวจสอบที่ เข้าสู่ระบบ gmail สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบเมล์ตนเอง โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับที่ใช้เข้าระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย  ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์หรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.039-310000 ต่อ 4113)
          **ขออภัยหากท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว >>>>>ง่ายๆ ก่อนครบกำหนด  ยืมต่อผ่านระบบได้อีก
1 ครั้ง เพียงสมาชิกเข้าระบบ Web OPAC ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เลือกเมนูยืม-คืน และเลือก ยืมต่อ ท่านสามารถยืมต่อได้ออีก 1 ครั้ง  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด โทร.039-310000 ต่อ 4009-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวจำรัส  ศรีลือ โทรภายใน 4010

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue

ข่าวสาร ล่าสุด