โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
29 พฤษภาคม 2567 561 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567รายละเอียดดังนี้
1. สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม
2. พูดขั้นเทพ
3. บริหารเงินอย่างเทรดเดอร์มืออาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

 

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด