โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์รายวิชาภาคฤดูร้อน / 2566 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
28 กุมภาพันธ์ 2567 การศึกษา

ประชาสัมพันธ์รายวิชาภาคฤดูร้อน / 2566 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์รายวิชาภาคฤดูร้อน / 2566 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยของดให้บริการพื้นที่ เพื่อจัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน
22 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

มหาวิทยาลัยของดให้บริการพื้นที่ เพื่อจัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน

มหาวิทยาลัยของดให้บริการพื้นที่ เพื่อจัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แนะนำหนังสือใหม่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567
12 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ

ข่าวสถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ข่าวสถิติการให้บริการงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สำนักงานอธิการบดีประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
8 กุมภาพันธ์ 2567 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ของงานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตฯ ปีการศึกษา 2566
29 มกราคม 2567 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตฯ ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2566

หน้า 2 จาก 100