โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยของดให้บริการพื้นที่ เพื่อจัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน
22 กุมภาพันธ์ 2567 505 ครั้ง

มหาวิทยาลัยของดให้บริการพื้นที่ เพื่อจัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ทุกท่าน
วันที่ 24-25 กพ.67 ชมรมว่ายน้ำบูรพาจันทบุรี  จัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนอายุ 5-18 ปี  นักกีฬาประมาณ 300 คน มหาวิทยาลัยจึงของดให้บริการพื้นที่ เพื่อจัดการแข่งขันแบบรับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 
ในวันที่ 24-25 กพ.67 ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ดังนี้
1. สระว่ายน้ำ  
2. โรงยิมเนเซี่ยม 
3. ที่จอดรถรอบสระว่ายน้ำและบริเวณโรงยิมเนเซี่ยม
4. อาคารที่พักบุคลากร ชั้น 8 บ้านพักรับรอง หอพักนิสิต 1 และ 2 เป็นที่พักนักกีฬา จำนวนประมาณ 120 คน  และจะมีเสียงรบกวนการพักอาศัยบริเวณอาคารที่พักบุคลากร
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

มหาวิทยาลัยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ขอบคุณค่ะ

ผู้ส่งข่าวประกาศ ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.039-310000 ต่อ 1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun