โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
1 พฤษภาคม 2567 561 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567รายละเอียดดังนี้
1. Workshop Flash Animation สร้างงานแอนิเมชันการ์ตูน
2. เปิดร้านให้ได้เงินล้านบน Facebook
3. บทละครนอก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด