โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี  มอบของให้กับโรงพยาบาลสงฆ์
9 เมษายน 2564 ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี มอบของให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส่งมอบของบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ๒๕๖๔
30 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ๒๕๖๔

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
11 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา พบปะหารือเพื่อพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี
5 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา พบปะหารือเพื่อพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา พบปะหารือกับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

BGL รับการตรวจประเมินความก้าวหน้าฯ จากกองบริหารการวิจัยฯ
8 มกราคม 2564 ภาพกิจกรรม

BGL รับการตรวจประเมินความก้าวหน้าฯ จากกองบริหารการวิจัยฯ

ห้องปฎิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับการตรวจประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานห้องปฏิบัติ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะอัญมณี จัด workshop การตรวจวิเคราะห์อัญมณี
29 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณี จัด workshop การตรวจวิเคราะห์อัญมณี

คณะอัญมณี จัด workshop การตรวจวิเคราะห์อัญมณี

ม.บูรพาจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
24 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพาจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะอัญมณี
27 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะอัญมณี

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าตรวจเยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนภายใน คณะอัญมณี

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓
18 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

ยินดีกับศิษย์เก่าคณะอัญมณี เข้ารอบตัดสินงานระดับนานาชาติ
16 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรม

ยินดีกับศิษย์เก่าคณะอัญมณี เข้ารอบตัดสินงานระดับนานาชาติ

คณะอัญมณีขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาการออกแบบเครื่องประดับ คุณ พลวัต ชอบสอน เข้ารอบตัดสินงานประกวดการออกแบบเครื่องประดับนานาชาติ Malaysia International Jewellery Fair 2020 (MIJF)

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
13 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนภายใน ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ ร่วมบรรยายในการจัดงานประชุมเชิงวิชาการ  Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry
13 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ ร่วมบรรยายในการจัดงานประชุมเชิงวิชาการ Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ อาจารย์ประจำสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ และหัวหน้าหน่วยวิจัยบูรณาการนวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ IIJMAT คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยาย ในการจัดงานประชุมเชิงวิชาการ Entrepreneurial

หน้า 5 จาก 8