โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ม.บูรพา  พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
11 ธันวาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี ม.บูรพา พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี

พิธีลงนาม MOA ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยบูรพา
28 ตุลาคม 2564 ภาพกิจกรรม

พิธีลงนาม MOA ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานวิจัย TOP 50 Industrial Application
25 มิถุนายน 2564 ภาพกิจกรรม

ผลงานวิจัย TOP 50 Industrial Application

ผลงานวิจัยเรื่อง "Innovation for Fabrication of Complex Shape Silver Jewelry from Nano-Silver Clay" ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีจากคณะอัญมณี ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ผลงานเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับ TOP 50 Industrial Application

นิสิตคณะอัญมณี คว้ารางวัล ในโครงการอบรม Boot Camp
31 สิงหาคม 2562 ภาพกิจกรรม

นิสิตคณะอัญมณี คว้ารางวัล ในโครงการอบรม Boot Camp

นิสิตคณะอัญมณี คว้ารางวัล ในโครงการอบรม Boot Camp

อาจารย์อัญมณีคว้ารางวัล ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
1 สิงหาคม 2562 ภาพกิจกรรม

อาจารย์อัญมณีคว้ารางวัล ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

อาจารย์คณะอัญมณีคว้า 4 รางวัลในการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

นิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศ Buu Gems and Jewelry Awards'4
24 สิงหาคม 2561 ภาพกิจกรรม

นิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศ Buu Gems and Jewelry Awards'4

นิสิตคณะอัญมณีคว้ารางวัล ชนะเลิศโครงการประกวด Buu Gems and Jewelry Awards ครั้งที่ 4

นิสิตคณะอัญมณีรับรางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กรกฎาคม 2561 ภาพกิจกรรม

นิสิตคณะอัญมณีรับรางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตคณะอัญมณีคว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบอัญมณี
1 มิถุนายน 2561 ภาพกิจกรรม

นิสิตคณะอัญมณีคว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบอัญมณี

ยินดีกับนิสิตคณะอัญมณี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบอัญมณี

คณะอัญมณีรับรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
6 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีรับรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะอัญมณีที่ สร้างผลงานได้รับการ จดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุดอันดับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ :

นิสิตอัญมณี คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “จันท์ฮิซิคซิค Season 2”
20 ธันวาคม 2560 ภาพกิจกรรม

นิสิตอัญมณี คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “จันท์ฮิซิคซิค Season 2”

นายสุชานนท์ นิสิตอัญมณี คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน “จันท์ฮิซิคซิค Season 2”

รศ.ดร.พิมพ์ทองคว้ารางวัล The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva
19 เมษายน 2558 ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.พิมพ์ทองคว้ารางวัล The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva

รศ.ดร.พิมพ์ทอง คว้ารางวัล ในงาน “The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva”

หน้า 9 จาก 9