โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2566 564 ครั้ง

โปรเจคต์ออกแบบลายผ้าและชุดจากสีย้อมธรรมชาติ

โปรเจคต์ออกแบบลายผ้าและชุดจากสีย้อมธรรมชาติ
จากความร่วมมือของ สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี ม.บูรพา
ร่วมกับ ChanCrafts Chanthaburi และ Beloved batik studio
 
        สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ ChanCrafts Chanthaburi และ Beloved batik studio ในโปรเจคต์ออกแบบลายผ้าและชุดจากสีย้อมธรรมชาติ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ นำนิสิตสาขาการออกแบบเครื่องประดับชั้นปีที่ 2 คณะอัญมณี ม.บูรพา เข้าเวิร์คชอปการออกแบบลายผ้า วิทยากรโดยพี่นุช จาก Beloved batik studio ด้วยสีที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ โดยหลังจากได้ผ้าที่สวยงามแล้ว จะมีการนำไปออกแบบในรูปแบบของ เครื่องแต่งกายต่อไป

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด