โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2566 564 ครั้ง

คณะอัญมณี ม.บูรพา ร่วมจัดอบรมในโครงการ STEAM & Innovation Camp

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "STEAM & Innovation Camp"
 
        คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมให้กับ เด็ก ๆ จากโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"​ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร International Education Program for Basic Education  เข้าเรียนคอร์สระยะสั้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Basic Gemstone Identification and Jewelry Making Workshop  & Excursion เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ. 2566
        โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเวิร์กช็อปการระบุอัญมณีขั้นพื้นฐานและการทำเครื่องประดับ รวมทั้งลงพื้นที่ทัศนศึกษาการทำเหมืองพลอยในจันทบุรี เป็นโปรแกรมนวัตกรรมที่ผสมผสานองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM) โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สนใจในการสำรวจด้านการผจญภัยและค้นพบว่าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ถูกรวมเข้ากับสาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับนี้อย่างไร

ทีมวิทยากรประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
- ดร.อุมาพร พลายระหาร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด