โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2566 564 ครั้ง

คณะอัญมณี ม.บูรพา ร่วมจัดอบรมในโครงการ STEAM & Innovation Camp

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "STEAM & Innovation Camp"

        คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมให้กับ เด็ก ๆ จากโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"​ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร International Education Program for Basic Education  เข้าเรียนคอร์สระยะสั้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Basic Gemstone Identification and Jewelry Making Workshop  & Excursion เป็นเวลา 7 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ. 2566
        คลาสในกลุ่มของ Basic Jewelry Design นำแนวคิด STEAM มาใช้กับประสบการณ์การออกแบบเครื่องประดับจริง เพื่อสร้างเครื่องประดับที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในค้นหาแรงบันดาลใจสู่ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ และสำรวจศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์

ทีมวิทยากรประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรชัย รวบรวมเลิศ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
- ดร.ดาวรรณ หมัดหลี
- อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
- อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
- อาจารย์พนัญญา ไตรบุตร

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด