โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 มกราคม 2566 571 ครั้ง

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต

          เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการกีฬาสามสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทั้ง ๓ วิทยาเขต ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นี้มีรายการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลประเภทชาย-หญิง กีฬาแบตมินตันชายเดี่ยว-หญิงเดี่ยว กีฬาบาสเก็ตบอลชาย-หญิง กีฬาแบตมินตันคู่ผสม กีฬาฟุตซอลและยังมีกิจกรรมสามสัมพันธ์มากมาย อาทิ การแสดงสันทนาการ ๓ วิทยาเขต การแสดงผู้นำเชียร์ ๓ วิทยาเขต กิจกรรมสามสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต การแสดงดนตรีสด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แข่งขันกีฬาฮาเฮ ณ อาคารยิมเนเซียม และประกาศผลรางวัล จากนั้นร่วมปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต โดยมีพิธีมอบธงกีฬาแก่เจ้าภาพจัดงานครั้งถัดไปคือ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนิสิตทั้ง ๓ วิทยาเขต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักการมีน้ำในนักกีฬาด้วย


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด