โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 มีนาคม 2566 571 ครั้ง

คณะอัญมณี ม.บูรพา ต้อนรับคณาจารย์โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดจันทบุรี

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ให้การต้อนรับคณาจารย์โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดจันทบุรี
ภายใต้โครงการ Open House Campus Tour

          คณะอัญมณีร่วมกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการ Open House Campus Tour เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดหลักสูตรต้นแบบ (short course) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด