โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 มีนาคม 2566 562 ครั้ง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561-2563 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561-2563
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา

          คณะอัญมณีขอแสดงความยินดีและ ยินดีต้อนรับพี่ๆบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561-2563 ในการซ้อมย่อย ณ วิทยาเขตจันทบุรี และซ้อมรวม ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ในระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด