โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รศ.ดร.เบ็ญจมาศ เสวนาในรายการแก่นจันท์ ตอน ทำไมชาวต่างชาติจึงยกให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ฯ
2 เมษายน 2567 ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.เบ็ญจมาศ เสวนาในรายการแก่นจันท์ ตอน ทำไมชาวต่างชาติจึงยกให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ฯ

รศ.ดร.เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีโอกาสเสวนาในรายการแก่นจันท์วันนี้ ตอน "ทำไมชาวต่างชาติจึงยกให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆของโลก" แพร่ภาพสด

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
7 มีนาคม 2567 การศึกษา

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

BURAPHA Chanthaburi Swimming Cup ครั้งที่ ๒
28 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพกิจกรรม

BURAPHA Chanthaburi Swimming Cup ครั้งที่ ๒

BURAPHA Chanthaburi Swimming Cup ครั้งที่ ๒

โครงการอบรม การประเมินสถานภาพป่าชายเลน ด้วย Google Earth Engine (GEE for Mangrove)
25 มกราคม 2567 ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม การประเมินสถานภาพป่าชายเลน ด้วย Google Earth Engine (GEE for Mangrove)

โครงการอบรม การประเมินสถานภาพป่าชายเลน ด้วย Google Earth Engine (GEE for Mangrove)

หน้า 3 จาก 16