โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 เมษายน 2567 561 ครั้ง

รศ.ดร.เบ็ญจมาศ เสวนาในรายการแก่นจันท์ ตอน ทำไมชาวต่างชาติจึงยกให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ฯ

          เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีโอกาสเสวนาในรายการแก่นจันท์วันนี้ ตอน "ทำไมชาวต่างชาติจึงยกให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆของโลก" แพร่ภาพสด วันพุธที่ 27 มีนาคม  2567  เวลา 10.30น.-12.00 น. ผ่านทางเพจคนจันท์ทันข่าว โดยมี รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์ ผู้ดำเนินรายการ การเสวนาในครั้งนี้เพื่อร่วมกันแชร์มุมมองการท่องเที่ยวของ จ.จันทบุรีด้วยซึ่งมีต้นทุนทรัพยากรที่ดีและน่าสนใจมากๆ ทั้ง มีทะเลและหาดทราย มีน้ำตก มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีประมงพื้นบ้าน มีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคนในท้องถิ่นต่างๆ เช่น วิถีคนชอง วิถีริมน้ำจันทบูรณ์  วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและอาหารทะเลสดสะอาด และยังได้ร่วมแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเลและการออกพื้นที่ร่วมเรียนรู้และช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด