โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

24 พฤษภาคม 2567 581 ครั้ง

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รับเกียรติร่วม รายการแก่นจันท์วันนี้ ตอน Chanthaburi Food Valley Expo

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้มีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายการแก่นจันท์วันนี้ ตอน "Chanthaburi Food Valley Expo" ร่วมกับ คุณอนุพงศ์ ถาวรวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดจันทบุรี และคุณวรพชร วงษ์เจริญ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทแรบบิทจันท์ จำกัด แพร่ภาพสด วันที่ 20 พฤษภาคม 2567  เวลา 14.30 น. - 15.30 น. ผ่านทางเพจคนจันท์ทันข่าว โดยมี รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์ พิธีกรดำเนินรายการแก่นจันท์วันนี้ โดยได้มีการพูดคุยถึงกระบวนการขับเคลื่อน EASTERN THAILAND FOOD VALLEY ภายใต้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด