โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ฝันให้ไกล ไปกับนักออกแบบเครื่องประดับ
27 ตุลาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ฝันให้ไกล ไปกับนักออกแบบเครื่องประดับ

รายการ ClassOne ทางฉันฝันเธอ จากช่อง ALTV4 เข้าถ่ายรายการ ที่ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

นิสิต EBC เติมเต็มความรู้ การโรงแรมและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
27 ตุลาคม 2565 ภาพกิจกรรม

นิสิต EBC เติมเต็มความรู้ การโรงแรมและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

นิสิตสาขา EBC เติมเต็มองค์ความรู้ การโรงแรมและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

EBC พี่ติวน้อง สอบปลายภาค สร้างความสามัคคี
27 ตุลาคม 2565 ภาพกิจกรรม

EBC พี่ติวน้อง สอบปลายภาค สร้างความสามัคคี

EBC พี่ติวน้อง สอบปลายภาค สร้างความสามัคคี

ช่องเนชั่นทีวี เข้ามาสัมภาษณ์พิเศษ คณะอัญมณี
25 ตุลาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ช่องเนชั่นทีวี เข้ามาสัมภาษณ์พิเศษ คณะอัญมณี

ช่องเนชั่นทีวี เข้ามาสัมภาษณ์พิเศษ คณะอัญมณี

คณะวิทย์-ศิลป์ฯ นำทัพ ร่วมมหกรรมแสดงสินค้า U2T for BCG Market
21 ตุลาคม 2565 ภาพกิจกรรม

คณะวิทย์-ศิลป์ฯ นำทัพ ร่วมมหกรรมแสดงสินค้า U2T for BCG Market

ผศ.ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ผู้ช่วยคณบดีฯ นำทัพร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ “มหกรรมแสดงสินค้า U2T for BCG Market by Rambhai Barni Rajabhat University”

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน U2T
23 กันยายน 2565 ภาพกิจกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน U2T

คณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน U2T มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
21 กันยายน 2565 ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

สมุนไพรและใบผัก กับงาน Eat Am Are กินต้องดีอยู่ที่จันท์
20 กันยายน 2565 ภาพกิจกรรม

สมุนไพรและใบผัก กับงาน Eat Am Are กินต้องดีอยู่ที่จันท์

สมุนไพรและใบผัก กับงาน Eat Am Are กินต้องดีอยู่ที่จันท์

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มุ่งขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
15 กันยายน 2565 ภาพกิจกรรม

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มุ่งขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มุ่งขับเคลื่อนการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อบรมการใช้ e - Document ขั้นพื้นฐาน 
1 กันยายน 2565 ภาพกิจกรรม

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อบรมการใช้ e - Document ขั้นพื้นฐาน 

พัฒนาต่อเนื่อง กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรม การใช้งานระบบ e - Document ขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.วศิน ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงหอประชุมธำรง บัวศรี
2 สิงหาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.วศิน ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงหอประชุมธำรง บัวศรี

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ประธานกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี

หน้า 5 จาก 9