โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

27 ตุลาคม 2565 560 ครั้ง

ฝันให้ไกล ไปกับนักออกแบบเครื่องประดับ

รายการ ClassOne ทางฉันฝันเธอ จากช่อง ALTV4 เข้าถ่ายรายการ ที่ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 
          โดยถ่ายทำรายการ ตอน “ ฝันให้ไกล ไปกับนักออกแบบเครื่องประดับ ” ภายในตอนจะเป็นการพาทัวร์ห้องปฏิบัติการที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนของสาขาการออกแบบเครื่องประดับ ของคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตัวอย่างเช่น ห้องเรียนการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, ห้องเรียนดูพลอย, ห้องเรียนการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ และสตูดิโอที่ใช้สอนในรายวิชาถ่ายภาพเครื่องประดับ เป็นต้น
          ติดตามการออนแอร์เนื้อหาของตอน “ ฝันให้ไกล ไปกับนักออกแบบเครื่องประดับ ” สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ในรายการ ClassOne ทางฉันฝันเธอ ช่อง ALTV4  SS.6 ตอนที่ 7 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ เวลา 15.30 น.

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham

ข่าวสาร ล่าสุด