Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา กรณีอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ประกาศ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ๒/๖๑

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับหอพักนิสิต ๑-๓ ...

ประกาศ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


ปฏิทินกีฬาและการออกกำลังกาย '๖๑

ปฏิทินกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ประกาศ : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


กิจกรรมการประกวดเรียงความปีที่ ๒

ขอเชิญชวนนิสิต ร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความปีที่ ๒
ในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร"...

ประกาศ : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ