Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกีฬาและการออกกำลังกาย '61

ปฏิทินกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561...

ประกาศ : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


กิจกรรมการประกวดเรียงความปีที่ 2

ขอเชิญชวนนิสิต ร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความปีที่ 2
ในหัวข้อ "พลังงานไทย เพื่อใคร"...

ประกาศ : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ประกาศ : ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิต...

ประกาศ : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ -อ่านต่อ