Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ทุนส่งเสริมการศึกษา เปิดรับสมัคร

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ประกาศ : ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ -อ่านต่อ


ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา กรณีอุบัติเหตุ (ฉบับที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ประกาศ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


ปฏิทินกีฬาและการออกกำลังกาย '๖๑

ปฏิทินกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ประกาศ : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ