Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06

ข่าว ประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๑ รับสมัครถึงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ นี้เท่านั้น...

ประกาศ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -อ่านต่อ


ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษา ๒๕๖๑

มูลนิธิจะเปิดให้สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พ.ย.60 – 31 ม.ค.61 (เท่านั้น)...

ประกาศ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -อ่านต่อ


ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ประกาศ : ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -อ่านต่อ


การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร '๖๐

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐) ...

ประกาศ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -อ่านต่อ


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ๒/๖๐

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ประกาศ : ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ -อ่านต่อ


รายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืม และกำหนดการปฐมนิเทศ

งานกิจการนิสิตของแจ้งรายละเอียด กองทุนกู้ยิมเื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ประกาศ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ -อ่านต่อ

   จำนวนผู้เข้าชม