Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06

ข่าว ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯทหาร '๖๐

รายชื่อนิสิตที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

ประกาศ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ครั้งที่ ๒

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐) ...

ประกาศ : ๙ มกราคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา...

ประกาศ : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ -อ่านต่อ


ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ประกาศ : ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ -อ่านต่อ

   จำนวนผู้เข้าชม