Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่

ปฏิทินกิจกรรมช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ประกาศ : ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ประกาศ : ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


รายชื่อนิสิตหอพัก (รับเข้าประเภท TCAS รอบ ๑-๓)

รายชื่อนิสิตหอพัก ชั้นปีที่ ๑ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับเข้าประเภท TCAS รอบ ๑-๓)...

ประกาศ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ -อ่านต่อ


ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิต...

ประกาศ : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ -อ่านต่อ