วันอังคาร ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บุคลากร

  ขอบข่ายงาน

  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


รวมลิงค์

  บทความ

  งานปรับปรุงระบบเครือข่าย

  งานควบคุมระบบเครือข่าย


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าว - ประชาสัมพันธ์

 
ตารางเรียนห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒/๒๕๖๒ (๒๗/๑๒/๖๒)
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ให้บริการนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี
จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ให้บริการนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี
ให้บริการเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ขอใช้ระบบเครือข่าย ทุกวันทำการเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ขั้นตอนการให้บริการเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ขอใช้ระบบเครือข่าย

ประกาศ

 

         รับสมัครนิสิตที่มีความสนใจช่วยงาน ดังต่อไปนี้
            - Web Design (พี่แอน)
            - ระบบ NetWork (พี่วินัย)
            - ซ่อมบำรุง ติดตั้งโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ (พี่เอก)
        ผู้ใดมีความสนใจติดต่อ พี่เอก ได้ที่ห้อง IT317 เบอร์โทรภายใน ๔๑๑๑
        ผู้ใดมีความสนใจติดต่อ พี่วินัย , พี่แอน ได้ที่ห้อง IT315 เบอร์โทรภายใน ๔๑๑๓,๔๑๑๒

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 


๑. นิสิตควรแต่งกายด้วยชุดนิสิตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๒. นิสิตไม่ควรนำอาหาร และเครื่องดื่ม ทุกชนิด เข้ามาในห้องปฏิบัติการ***
๓. นิสิตไม่ควรรบกวน หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน
๔. นิสิตควรถอดรองเท้า และวางบนชั้นให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้อง
และหากชั้นวางรองเท้าไม่เพียงพอควรวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
๕. นิสิตควรตรวจสอบไวรัสก่อนทุกครั้งที่มีการใช้แผ่นดิสก์ และ Handy Drive
๖. นิสิตไม่ควรนำโปรแกรมอื่นมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
๗. นิสิตไม่ควรเปลี่ยน Wallpaper และ Screen Saver
๘. นิสิตไม่ควรถอด, เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
๙. นิสิตไม่ควรเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะมีการลบข้อมูลออก
ทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องใหม่

* * * * * * * * * * * * * * * *
“ขอขอบคุณและชื่นชมนิสิตทุกท่านที่รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมโดยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ”
หากมีปัญหาการใช้งาน , แจ้งซ่อม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ๔๑๑๑ ห้อง IT317 ทันที

* หาก ฝ่าฝืน ข้อปฏิบัติจะถูกระงับสิทธิ์ในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ *

 

ติดต่อ

  ติดต่อ Web Master

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒

E-Mail : arees@go.buu.ac.th

 วันเวลาที่ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนปกติ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น.

ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑-๓