โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365
17 เมษายน 2563 565 ครั้ง

แนะนำการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365

Office365

Office365 แอปพลิเคชั่น Office เวอร์ชันออนไลน์ที่สามารถใช้งาน Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote พร้อมด้วยอีเมล การประชุมผ่านวิดีโอ การทำงานเป็นทีมของชั้นเรียนด้วย Microsoft Teams ได้ฟรี สามารถเข้าใช้งานได้ที่  Office365

โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับบัญชีผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์ เช่น

  • นิสิต >> 57160007@my.buu.ac.th
  • อาจารย์และบุคลากร >>> wittawas@buu.ac.th
ขอบคุณข้อมูล สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ 4111-3

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิสิทธิ์   โคตะนันท์ โทร.4111

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด