วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บุคลากร

  ขอบข่ายงาน

  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


รวมลิงค์

  บทความ

  งานปรับปรุงระบบเครือข่าย


ขั้นตอนการให้บริการ

 
คู่มือ การใช้ระบบบริการปลดหนี้สินของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนการขอพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัวและฐานข้อมูล
คู่มือการติดตั้งฟอนต์มาตราฐานราชการไทย
คู่มือการให้บริการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนทศ (คอมพิวเตอร์)
ขั้นตอนการขอใช้ระบบเครือข่ายภายในวิทยเขตจันทบุรี (Authen)
ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอติดตั้งโปรแกรมและใช้โปรแกรม
ขั้นตอนการขอติดตั้งและใช้โปรแกรม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑-๓