โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams
13 เมษายน 2563 567 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams

อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านสามารถรับชมวิดีโอสาธิต “การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Teams” ได้ที่เว็บไซต์ https://ictmooc.buu.ac.th โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome และล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้  username@go.buu.ac.th
 

Microsoft Teams

- การประชุมหรือการเรียนการสอนออนไลน์แบบ 2 ทาง ทั้งภาพและเสียง
- รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android

ล็อกอินด้วยบัญชีผู้ใช้  username@buu.ac.th สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Microsoft Teams

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0-3810-2795 (เบอร์หลัก), 0-3810-2768 / 0-3810-2791 (เบอร์ชั่วคราว)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ 4111-3

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิสิทธิ์   โคตะนันท์ โทร.4111

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด