โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดเปิดให้บริการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
1 เมษายน 2567 563 ครั้ง

ห้องสมุดเปิดให้บริการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

       งานห้องสมุดขอประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดวันนักขัตฤกษ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue