โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตฯ ปีการศึกษา 2566
29 มกราคม 2567 498 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตฯ ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต"โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประถมใจจิตร อาคารผาสุข กุลละวณิชย์


ผู้ส่งข่าวประกาศ : ผศ.ดร.ธนพล พุกเส็ง โทรภายใน 2031

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun