โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ถ่ายทำรายการ ฮากะจารย์ ฮากระจาย คณะอัญมณี
24 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรม

ถ่ายทำรายการ ฮากะจารย์ ฮากระจาย คณะอัญมณี

โรงเรียนติวเตอร์ BeWise Academy เข้าถ่ายทำรายการ ฮากะจารย์ ฮากระจาย ภายในห้องปฏิบัติการที่โดดเด่นต่าง ๆ ของคณะอัญมณี

ชมรมคลีนิกอัญมณี มอบขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือ
5 พฤษภาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ชมรมคลีนิกอัญมณี มอบขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือ

ชมรมคลีนิกอัญมณี มอบขาตั้งสำหรับกดเจลล้างมือแอลกอฮอล์โดยใช้เท้าเหยียบ ให้แก่คณะอัญมณี

ดร.วศิน ร่วมเป็นพยาน MOU ม.บูรพา กับ บริษัท มิกิ ไซมีชฯ
17 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน ร่วมเป็นพยาน MOU ม.บูรพา กับ บริษัท มิกิ ไซมีชฯ

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความเข้าใจ ระหว่าง ม.บูรพา กับบริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท มิกิ ไซมีชฯ
17 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท มิกิ ไซมีชฯ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

Good Bye Senior Faculty of Gems ประจำปีการศึกษา 2562
15 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

Good Bye Senior Faculty of Gems ประจำปีการศึกษา 2562

สโมสรนิสิตคณะอัญมณีจัดโครงการ“Good Bye Senior Faculty of Gems” ประจำปีการศึกษา 2562

คณะอัญมณีจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิต ปีการศึกษา 2562
15 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิต ปีการศึกษา 2562

คณะอัญมณีจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค.63 เพื่อให้นิสิตทราบแนวทางการสมัครงาน และทราบแนวทางการทำงานด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

นานา ทัศนะ กับโน้ตอุดม แต้พานิช @ม.บูรพา จันทบุรี
13 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

นานา ทัศนะ กับโน้ตอุดม แต้พานิช @ม.บูรพา จันทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา จันทบุรี จัดโครงการ “นานา ทัศนะกับโน้ต อุดม แต้พานิช”

ดร.วศิน ร่วมกิจกรรม Change for you 6K RUN 2020
9 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน ร่วมกิจกรรม Change for you 6K RUN 2020

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ร่วมกิจกรรม Change for you 6K RUN 2020

โครงการ Once English Can Change Your Life
7 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

โครงการ Once English Can Change Your Life

โครงการ Once English Can Change Your Life

งาน FADJEW ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Legacy of the Gods”
6 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

งาน FADJEW ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Legacy of the Gods”

นิสิตสาขาบริหารธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับคณะอัญมณี จัดงานกิจกรรมแสดงชิ้น งานเครื่องประดับประกอบแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด “Legacy of the Gods” ภายในงาน FADJEW ครั้งที่ 4

โครงการ “การตลาดดิจิทัล ทักษะสำหรับนักขายยุคใหม่”
5 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

โครงการ “การตลาดดิจิทัล ทักษะสำหรับนักขายยุคใหม่”

คณะอัญมณีจัดโครงการ “การตลาดดิจิทัล ทักษะสำหรับนักขายยุคใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563

งานกิจการนิสิต จัดอบรม“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”
5 มีนาคม 2563 ภาพกิจกรรม

งานกิจการนิสิต จัดอบรม“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”

งานกิจการนิสิต จัดบรรยายเตรียมความพร้อม “เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” ให้นิสิต ม.บูรพา จันทบุรี

หน้า 1 จาก 13