โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง  ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต
13 มกราคม 2566 ภาพกิจกรรม

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต

ทัพนักกีฬาชาว เทา-ทอง ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยาเขต

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
27 ธันวาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เบ็ญจมาศ

คณะอัญมณีเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
13 ธันวาคม 2565 ภาพกิจกรรม

คณะอัญมณีเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คณะอัญมณีเตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เริ่มแล้ว Gastronomy & Tourism @CHANTHABURI
29 พฤศจิกายน 2565 ภาพกิจกรรม

เริ่มแล้ว Gastronomy & Tourism @CHANTHABURI

เริ่มแล้ว Gastronomy & Tourism @CHANTHABURI

สาขาเทคโนโนโลยีการเกษตรฯ ส่งเสริมการเพาะเห็ดมิลค์กี้
23 พฤศจิกายน 2565 ภาพกิจกรรม

สาขาเทคโนโนโลยีการเกษตรฯ ส่งเสริมการเพาะเห็ดมิลค์กี้

สาขาเทคโนโนโลยีการเกษตรฯ ส่งเสริมการเพาะเห็ดมิลค์กี้

University of Malaya ส่งนิสิตแลกเปลี่ยน
23 พฤศจิกายน 2565 ภาพกิจกรรม

University of Malaya ส่งนิสิตแลกเปลี่ยน

University of Malaya ส่งนิสิตแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หน้า 1 จาก 19