โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Namseoul International Superior Glass Art Education 2019-2020
11 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

Namseoul International Superior Glass Art Education 2019-2020

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี และอาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Namseoul International Superior Glass Art Education 2019-2020" ณ มหาวิทยาลัยนัมโซล เมืองซอนัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 256

ผศ.ดร.ณัฐพล เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
9 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.ณัฐพล เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ประธานประชุมการจัดงานแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย
1 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ประธานประชุมการจัดงานแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานประชุมการจัดงานแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี
27 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี

ผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรี พบปะบุคลากร
26 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรี พบปะบุคลากร

ผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรี พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ดร.วศิน นำทัพจัดกิจกรรม
25 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน นำทัพจัดกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำทัพจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
19 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษาดูงาน
6 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาเพื่อเข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี ใน วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

งานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019
4 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

งานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

คณะอัญมณี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ งานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019) ภายใต้แนวคิด "Power of Gemstones and Jewelry"

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง รับเกียรติเป็นวิทยากร หัวข้อ เทคโนโลยีวัสดุฯ
18 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง รับเกียรติเป็นวิทยากร หัวข้อ เทคโนโลยีวัสดุฯ

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง รับเกียรติเป็นวิทยากร “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์-ระดับพื้นฐาน”

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
25 ตุลาคม 2562 ภาพกิจกรรม

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

SHARING DAY ถ่ายทอดประสบการณ์ จากพี่สู่น้อง
3 ตุลาคม 2562 ภาพกิจกรรม

SHARING DAY ถ่ายทอดประสบการณ์ จากพี่สู่น้อง

SHARING DAY ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานและสหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง

หน้า 1 จาก 9