โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Apatite
19 เมษายน 2564 502 ครั้ง

Apatite

หมายเหตุ: ห้องปฏิบัติการอัญมณีจัดทำภาพเหล่านี้เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อการศึกษาเท่านั้น ภาพเหล่านี้แต่ละภาพเป็นลิขสิทธิ์ของ ห้องปฏิบัติการอัญมณี ห้ามทำสำเนา ดัดแปลงแม้ส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการอัญมณีโดยเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงการนำไปโพสต์เพยแพร่ หรือแสดงที่ Facebook, Twitter, Instagram หรือโซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หากคุณต้องการใช้รูปภาพโปรด ติดต่อเรา

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun