โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ
20 มกราคม 2565 การศึกษา

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ

การสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด
19 มกราคม 2565 การศึกษา

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 มกราคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
11 มกราคม 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
11 มกราคม 2565 การศึกษา

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆของงานห้องสมุดเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
7 มกราคม 2565 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำทีมผู้บริหารต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)
27 ธันวาคม 2564 การศึกษา

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)

ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องศึกษา (กลุ่ม-เดี่ยว)

ห้องสมุดเปิดให้บริการแล้ววววว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
21 ธันวาคม 2564 การศึกษา

ห้องสมุดเปิดให้บริการแล้ววววว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้เข้าใช้บริการพื้นที่หอสมุดได้แล้ว

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด
2 ธันวาคม 2564 การศึกษา

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด

คู่มือการสืบค้น WEB OPAC และวีดีโอแนะนำการสืบค้นห้องสมุด

กองบริหารฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva”
30 พฤศจิกายน 2564 ภาพกิจกรรม

กองบริหารฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva”

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มุ่งหน้าพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จัดอบรม “การผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva”

ม.บูรพา จันทบุรี จัดอบรม“การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ”
27 ตุลาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี จัดอบรม“การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ”

ม.บูรพา จันทบุรี จัดอบรม“การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ”

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ ระดับชำนาญการ
15 ตุลาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์ ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์   โคตะนันท์ ระดับชำนาญการ

หน้า 1 จาก 5