โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWWHO WILL BE THE BEST READER OF THE MONTH
23 มิถุนายน 2565 ข่าวประกาศ

WHO WILL BE THE BEST READER OF THE MONTH

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสิรมการอ่าน สรรหาสุดยอดนักอ่าน " The best reader of the month"

ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี
16 มิถุนายน 2565 การศึกษา

ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ 2565 ม.บูรพา จันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ยินดีต้อนรับ นิสิตใหม่ 2565

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
7 มิถุนายน 2565 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
2 มิถุนายน 2565 ข่าวประกาศ

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

แนะนำห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี ประจำปี 2565
1 มิถุนายน 2565 การศึกษา

แนะนำห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี ประจำปี 2565

แนะนำห้องสมุด ประจำปี 2565

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565 ข่าวประกาศ

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานสมาชิกค้างส่งหนังสือประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
17 พฤษภาคม 2565 ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร
12 พฤษภาคม 2565 ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมสัญจร

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 “THE Award Asia 2022”
6 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 “THE Award Asia 2022”

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชิง 8 มหาวิทยาลัยสุดยอดของเอเชีย “THE Award Asia 2022”

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC
27 เมษายน 2565 การศึกษา

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC

แนะนำวิธีการจองหนังสือผ่าน WEBOPAC

แนะนำการเขียนบรรณานุกรม Bibliography
20 เมษายน 2565 การศึกษา

แนะนำการเขียนบรรณานุกรม Bibliography

แนะนำการเขียนบรรณานุกรม Bibliography

BUU มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักบริหารระดับสูง
17 มีนาคม 2565 ภาพกิจกรรม

BUU มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักบริหารระดับสูง

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง

หน้า 1 จาก 6