โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1
26 มกราคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2565

NEWตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65
26 มกราคม 2565 การศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รวม)

ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
7 มกราคม 2565 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำทีมผู้บริหารต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย

โครงการรับนักเรียน สอวน. TCAS'65 รอบ 1
3 ธันวาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับนักเรียน สอวน. TCAS'65 รอบ 1

โครงการรับนักเรียน สอวน. TCAS'65 รอบ 1

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1
2 ธันวาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1

โครงการรับสมัครผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตฯ TCAS'65 รอบ 1
2 ธันวาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตฯ TCAS'65 รอบ 1

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  TCAS'65 รอบ 1

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงฯ  (MOU) TCAS'65 รอบ 1
1 ธันวาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงฯ (MOU) TCAS'65 รอบ 1

โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) TCAS'65 รอบ 1

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น TCAS'65 รอบ 1
30 พฤศจิกายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น TCAS'65 รอบ 1

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 1) TCAS'65 รอบ 1

กองบริหารฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva”
30 พฤศจิกายน 2564 ภาพกิจกรรม

กองบริหารฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva”

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มุ่งหน้าพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จัดอบรม “การผลิตสื่อง่ายๆ ด้วย โปรแกรม Canva”

โครงการรับนักเรียน วมว. TCAS'65 รอบ 1
30 พฤศจิกายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับนักเรียน วมว. TCAS'65 รอบ 1

โครงการรับนักเรียน วมว. TCAS'65 รอบ 1

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS'65 รอบ 1
30 พฤศจิกายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS'65 รอบ 1

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) TCAS'65 รอบ 1

โครงการเด็กดีศรีระยอง TCAS'65 รอบ 1
30 พฤศจิกายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการเด็กดีศรีระยอง TCAS'65 รอบ 1

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง” TCAS'65 รอบ 1

หน้า 1 จาก 4