โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWม.บูรพา จันทบุรี อบรม KPI Online
13 พฤษภาคม 2564 ภาพกิจกรรม

ม.บูรพา จันทบุรี อบรม KPI Online

ม.บูรพา จันทบุรี ร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online)”

NEWรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS'64 รอบ 2 โควตา
13 พฤษภาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS'64 รอบ 2 โควตา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS'64 รอบ 2 โควตา

NEWระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
11 พฤษภาคม 2564 การศึกษา

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ วันฉัตรมงคล ๒๕๖๔
3 พฤษภาคม 2564 ข่าวประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ วันฉัตรมงคล ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ วันฉัตรมงคล ๒๕๖๔

TCAS'64 รอบ 3 Admissions 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
30 เมษายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 รอบ 3 Admissions 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS'64 รอบ 3 Admissions 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS'64 รอบ 3 Admissions 1 มหาวิทยาลัยบูรพา
30 เมษายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 รอบ 3 Admissions 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีTCAS รอบ 3 โครงการ Admissions 1,2 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (โดย ทปอ. เป็นผู้รับสมัคร)

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔
31 มีนาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔

ทุนหอพักฟรี ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ๒๕๖๔

คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ๒๕๖๔
30 มีนาคม 2564 ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ๒๕๖๔

ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ม.บูรพา จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 มีนาคม 2564 การศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS'64 รอบ 2 โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
2 มีนาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 รอบ 2 โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

TCAS'64 รอบ 2 โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1

TCAS'64 โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา จันทบุรี (ปรับปรุง)
4 กุมภาพันธ์ 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS'64 โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ม.บูรพา จันทบุรี (ปรับปรุง)

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 (ปรับปรุง)

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน
30 ธันวาคม 2563 การศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนในชั้นเรียน

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 15 งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

หน้า 1 จาก 4