โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ปิดให้บริการสนามกีฬา ม.บูรพา จันทบุรี ชั่วคราว
19 มีนาคม 2563 311 ครั้ง

ปิดให้บริการสนามกีฬา ม.บูรพา จันทบุรี ชั่วคราว

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปิดให้บริการสนามกีฬา ม.บูรพา จันทบุรี ชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อทำความสะอาดและอบโอโซน
สถานที่ปิดให้บริการ
1.โรงยิมเนเซียม
2.สนามเทนนิส
3.สนามฟุตซอล
4.สระว่ายน้ำ
5.ห้องฟิตเนส
6.สนามฟุตบอล
          มหาวิทยาลัยขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

#โควิด19 #เราต้องรอด #มหาวิทยาลัยบูรพา #จันทบุรี 

ผู้ส่งข่าวประกาศ  : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun