โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Namseoul International Superior Glass Art Education 2019-2020
11 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

Namseoul International Superior Glass Art Education 2019-2020

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี และอาจารย์ดาวรรณ หมัดหลี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Namseoul International Superior Glass Art Education 2019-2020" ณ มหาวิทยาลัยนัมโซล เมืองซอนัน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 256

ผศ.ดร.ณัฐพล เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
9 มกราคม 2563 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.ณัฐพล เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี
27 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรวิทยาเขตจันทบุรี

ผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรี พบปะบุคลากร
26 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรี พบปะบุคลากร

ผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรี พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ดร.วศิน นำทัพจัดกิจกรรม
25 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

ดร.วศิน นำทัพจัดกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำทัพจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าศึกษาดูงาน
6 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาเพื่อเข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี ใน วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

งานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019
4 ธันวาคม 2562 ภาพกิจกรรม

งานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

คณะอัญมณี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ งานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 (International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019) ภายใต้แนวคิด "Power of Gemstones and Jewelry"

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง รับเกียรติเป็นวิทยากร หัวข้อ เทคโนโลยีวัสดุฯ
18 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรม

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง รับเกียรติเป็นวิทยากร หัวข้อ เทคโนโลยีวัสดุฯ

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง รับเกียรติเป็นวิทยากร “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์-ระดับพื้นฐาน”

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ รับเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการธรณีไทย ๒๕๖๒
18 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ รับเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการธรณีไทย ๒๕๖๒

ดร.สุรินทร์ อินทะยศ รับเกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการธรณีไทย ๒๕๖๒

โครงการอบรมทำเว็บไซต์เพื่อการค้า Online
6 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมทำเว็บไซต์เพื่อการค้า Online

โครงการอบรมทำเว็บไซต์เพื่อการค้า Online

การประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
4 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

การประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

การประชุม คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี “วางแผนงานยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดจันทบุรี”

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคนเก่ง ในหน่วยวิจัยฯของเรา (IIJMAT)
3 กันยายน 2562 ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคนเก่ง ในหน่วยวิจัยฯของเรา (IIJMAT)

หน่วยวิจัยบูรณาการ นวัตกรรมวัสดุเครื่องประดับ (IIJMAT) ขอแสดงความยินดีกับดร.สุรินทร์ อินทะยศ, ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา, ดร.นันทรัตน์ บุนนาค

หน้า 1 จาก 4