โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

31 มีนาคม 2562 145 ครั้ง

ม.บูรพาจันทบุรี ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.ธนพล พุกเส็ง ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun