โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'67 รอบ 1
13 กุมภาพันธ์ 2567 514 ครั้ง

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'67 รอบ 1

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ม.บูรพา TCAS'67 รอบ 1
          งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ขอแจ้งผู้มีสิทธิ์ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยดำเนินการตามขั้นตอนและคำชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัว ค่าธรรมเนียม และข้อมูลหอพัก ดังนี้
      1. ตรวจสอบรหัสนิสิต คลิก « ค้นหารหัสนิสิต »
      2. เข้าสู่ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์
(สำหรับนิสิตใหม่ที่จะรายงานตัวระบบจะเปิด 09.00 น.ของวันรายงานตัววันแรก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ก่อนเวลาปิดทำการของธนาคาร)
      3. กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ ระบบรายงานตัวออนไลน์  ตามช่วงเวลาที่กำหนด และจองหอพัก 
      4. พิมพ์เอกสารประกอบการรายงานตัวจากระบบรายงานตัวออนไลน์
      5. นำใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิตชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เคาเตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-Eleven ตามช่วงเวลาที่กำหนด (วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว
      6. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ขอให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญหาย)

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 038102725
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
(วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย “เอกสารรายงานตัว”)
     7. ตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon