โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ภาคฤดูร้อน
25 พฤษภาคม 2566 573 ครั้ง

ประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ภาคฤดูร้อน

ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ภาคฤดูร้อน
          งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. 66 - 26 มิ.ย. 66 ได้ที่ ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon

ข่าวสาร ล่าสุด