โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับจองหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ TCAS'65 รอบ 1
7 กุมภาพันธ์ 2565 การศึกษา

เปิดรับจองหอพัก สำหรับนิสิตใหม่ TCAS'65 รอบ 1

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 TCAS รอบ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการผู้จบ ปวส.ฯ TACS'65 รอบ 1
4 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการผู้จบ ปวส.ฯ TACS'65 รอบ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า TACS'65 รอบ 1

แสดงความยินดี คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรฯ
4 กุมภาพันธ์ 2565 ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรฯ

ขอแสดงความยินดี คณะอนุกรรมการสร้างและพัฒนาชุดหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
4 กุมภาพันธ์ 2565 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1
3 กุมภาพันธ์ 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ TCAS'65 รอบ 1

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
3 กุมภาพันธ์ 2565 การศึกษา

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญคุณครูสมัครอบรม Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนฯ (ฟรี)
2 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ขอเชิญคุณครูสมัครอบรม Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนฯ (ฟรี)

ขอเชิญคุณครูสมัครอบรม Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1
26 มกราคม 2565 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65
26 มกราคม 2565 การศึกษา

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 สอบวันที่ 5-13 ก.พ.65

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รวม)

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ
20 มกราคม 2565 การศึกษา

การสืบค้นฐานข้อมูล วารสารวิทยาศาสตร์ฯ

การสืบค้นฐานข้อมูล SpringerLink ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด
19 มกราคม 2565 การศึกษา

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุด

การบริการ ยืม-คืน ออนไลน์ ผ่านแฟนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
19 มกราคม 2565 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2544)

หน้า 8 จาก 60