โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา  (ครั้งที่ 2)
16 มกราคม 2562 การศึกษา

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา (ครั้งที่ 2)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2561

NEWตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงวันที่ 16 ม.ค. 62
16 มกราคม 2562 การศึกษา

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงวันที่ 16 ม.ค. 62

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงวันที่ 16 มกราคม 2562

NEWขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน
10 มกราคม 2562 การศึกษา

ขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน

ขอเชิญลงทะเบียน ระบบ MyID สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน

NEWอาจารย์ ดร.วศิน ผู้รักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
10 มกราคม 2562 ข่าวประกาศ

อาจารย์ ดร.วศิน ผู้รักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ เป็นผู้รักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม

NEWส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจาก วข.จันทบุรี
10 มกราคม 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

ส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำจาก วข.จันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายธราดล แก้วงาม นิสิตปี ๒ สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
7 มกราคม 2562 การศึกษา

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้ผู้มีรายชื่อติดต่อฝ่ายห้องสมุด

10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2561
4 มกราคม 2562 การศึกษา

10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2561

10 อันดับ หนังสือถูกยืมมากที่สุดในห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2561

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
4 มกราคม 2562 การศึกษา

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ฝ่ายห้องสมุดขอแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)
4 มกราคม 2562 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี แจ้งการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (รอบที่2)

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
4 มกราคม 2562 การศึกษา

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด

ขอเชิญทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3 มกราคม 2562 การศึกษา

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ห้องสมุดเปิดให้บริการ 08.30-16.30 ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2 มกราคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562

หน้า 1 จาก 2