โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
8 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาอังกฤษ

NEWการสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)
7 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)

การสมัครขอรับทุนการศึกษา (มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล)

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
5 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
5 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒
5 พฤศจิกายน 2562 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)
31 ตุลาคม 2562 การศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
25 ตุลาคม 2562 ภาพกิจกรรม

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง หนังสือ/สื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒
22 ตุลาคม 2562 การศึกษา

ขอติดตามสมาชิกค้างส่ง หนังสือ/สื่อ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอติดตามสมาชิกค้างส่งวัสดุสารสนเทศ(หนังสือ/สื่อโสตฯ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๒
22 ตุลาคม 2562 การศึกษา

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๒

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการ ในช่วงสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
9 ตุลาคม 2562 การศึกษา

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางสอบปลายภาค  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปริญญาตรีและปริญญาโท
8 ตุลาคม 2562 การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปริญญาตรีและปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

SHARING DAY ถ่ายทอดประสบการณ์ จากพี่สู่น้อง
3 ตุลาคม 2562 ภาพกิจกรรม

SHARING DAY ถ่ายทอดประสบการณ์ จากพี่สู่น้อง

SHARING DAY ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานและสหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง

หน้า 1 จาก 6