โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

NEWเปลี่ยนแปลงวันปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
18 เมษายน 2562 การศึกษา

เปลี่ยนแปลงวันปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

เปลี่ยนแปลงวันปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

NEWข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
17 เมษายน 2562 การศึกษา

ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัด สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

NEWกำหนดคณะฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
17 เมษายน 2562 กิจกรรม/โครงการ/อบรม

กำหนดคณะฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดคณะ/ วิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

NEWรับสมัครอาจารย์ วุฒิ Ph.D. Natural Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
17 เมษายน 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

รับสมัครอาจารย์ วุฒิ Ph.D. Natural Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ Ph.D. Natural Science หรือปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ

หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
9 เมษายน 2562 การศึกษา

หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
9 เมษายน 2562 การศึกษา

หนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

หนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
9 เมษายน 2562 การศึกษา

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

สถิติการให้บริการ ฝ่ายห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ตารางสอบปลายภาค  ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑
4 เมษายน 2562 การศึกษา

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

หยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ “Giving Blood Saves Lives”
2 เมษายน 2562 ภาพกิจกรรม

หยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ “Giving Blood Saves Lives”

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการดีๆเพื่อสังคม หยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ “Giving Blood Saves Lives”

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
1 เมษายน 2562 การศึกษา

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อสมาชิกค้างส่งหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง การเงิน , บริหารธุรกิจ
26 มีนาคม 2562 ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง การเงิน , บริหารธุรกิจ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ตำแหน่ง

รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี ร่วมชมงาน JAB Why ร้าย
25 มีนาคม 2562 ภาพกิจกรรม

รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี ร่วมชมงาน JAB Why ร้าย

รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี ร่วมชมงาน JAB Why ร้าย

หน้า 1 จาก 4