โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
7 มีนาคม 2567 575 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาตรี ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ
ชั้นปีที่ 4 วันที่ 15-22 มีนาคม พ.ศ. 2567  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
ชั้นปีที่ 3 วันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2567  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
ชั้นปีที่ 2 วันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2567  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
ชั้นปีที่ 1 วันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2567  ระบบเปิดเวลา 08.30 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 โทรสาร 039-310-128 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. 1610
 

ผู้ประกาศข่าว : Napachanok Maitong

ข่าวสาร ล่าสุด