โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

11 ธันวาคม 2566 507 ครั้ง

คณะอัญมณี ร่วมจัดบูธในงาน International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2023

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมจัดบูธในงาน International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2023

 
          คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดบูธกิจกรรมบริการวิชาการ ในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2023 วันที่ 7 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
          โดยมีกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เช่น
- สอนอ่านใบรับรองคุณภาพเพชร (ฟรี )
- สอนดูพลอย (ฟรี )
- อบรมการออกแบบเหลี่ยมเจียระไนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฟรี )
- กิจกรรม Counter Sketch (ฟรี )
- สาธิตการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์
- สาธิตการกำจัดคราบหมองด้วย Silver Wink
- และ อื่นๆ รวมทั้งหมด 8 กิจกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ติดต่อสอบถามได้ที่ : Facebook คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ,
Email : gemsbuu@go.buu.ac.th หรือโทร.0-3931-0000 ต่อ 1117

ผู้ประกาศข่าว : Pornpituk Sutham