โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี ประจำปี 2567
12 กุมภาพันธ์ 2567 589 ครั้ง

แนะนำห้องสมุด ม.บูรพา จันทบุรี ประจำปี 2567

#รอบรั้วBUUCHAN แนะนำห้องสมุดเบื้องต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร.039-310000 ต่อ 4009-4011
ผู้ส่งวิดีโอแนะนำ : คุณอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ โทร.4009

ผู้ประกาศข่าว : Apiches Thongsupun

ข่าวสาร ล่าสุด