โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการจองหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตชั้นปี 2 ขึ้นไป
22 มกราคม 2567 548 ครั้ง

กำหนดการจองหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตชั้นปี 2 ขึ้นไป

กำหนดจองหอพักภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (นิสิต ปี 2 ขึ้นไป)
นิสิตที่ต้องการจองหอพัก ภาคต้น 2567 ให้ดำเนินการดังนี้
1. กรอกรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ผ่านลิ้งนี้ https://bit.ly/จองหอพักภาคต้น67-ปี2ขึ้นไป ให้ครบถ้วน
2. กำหนดจองห้องพัก วันที่ 25 ม.ค.- 12 ก.พ.2567
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพัก 14 ก.พ.2567
4. ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 1-7 มิ.ย.2567 โดยการโอนผ่านบัญชีมหาวิทยาลัยเท่านั้น
5. ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินค่าหอพัก ได้ ณ สำนักงานหอพักนิสิต 3ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  1720

ช่องทางการติดต่อ : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit