โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

BUU Library Chanthaburi 2023 แนะนำห้องสมุด ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
4 กรกฎาคม 2566 533 ครั้ง

BUU Library Chanthaburi 2023 แนะนำห้องสมุด ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

               งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแนะนำบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดไว้สำหรับให้บริการ แนะนำพื้นที่ให้บริการ และสิทธิ์การใช้บริการของห้องสมุด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทร.039-310000 ต่อ  4009-11

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณจำรัส  ศรีลือ โทร.4010
 

ผู้ประกาศข่าว : Jumrus Srilue