โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับสมัครอาจารย์ ด้านชีววิทยา
15 พฤษภาคม 2566 565 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับสมัครอาจารย์ ด้านชีววิทยา

     ด้วยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๗-๒๕๔๘ ตำแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

     โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครงาน ดังนี้ 
     ---> ประกาศรับสมัครงาน   
     ---> ใบสมัครงาน

     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔
ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong

ข่าวสาร ล่าสุด