โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ช่องทางติดต่อ การเงินมหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี
13 กรกฎาคม 2565 567 ครั้ง

ช่องทางติดต่อ การเงินมหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี

          งานการเงิน เปิดช่องทางการติดต่อ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการโอน / ชำระค่าบริการต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ช่องทางติดต่อ  หน่วยการเงิน  งานแผนและทรัพย์สิน  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

โทรติดต่อหรือ @Lineไปที่เบอร์ 0899398831
ชื่อ Line การเงิน Buuchan  (ในวันและเวลาทำการ)  

งดรับเงินสด ลดติดเชื้อ
ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๐,๑๒๑๓,๑๒๑๔

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวสุรีย์รัตน์ สุขเจริญ โทร 1213

ผู้ประกาศข่าว : Sureerat Sukcharorn

ข่าวสาร ล่าสุด