โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บรรยายพิเศษ สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เขตร้อน: งานวิจัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ
15 มิถุนายน 2561 90 ครั้ง

บรรยายพิเศษ สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เขตร้อน: งานวิจัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ หอการค้าจันทบุรี ภายใต้โครงการโครงการจันทบุรีมหานครผลไม้ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เขตร้อน: งานวิจัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย Dr. Shela Gorinstein จาก Hebrew University Jerusalem, Israel เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.10-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ห้อง S606
Dr. Shela Gorinstein ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสารสำคัญในผลไม้เขตร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด สละ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun