โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะอัญมณี
25 มกราคม 2566 78 ครั้ง

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะอัญมณี

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะอัญมณี
          งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียด และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะอัญมณี วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08:50 น. เป็นต้นไป
          1. เวลาสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (เริ่มเปิดห้องสัมภาษณ์ เวลา 08.50 น.) นักเรียนเข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ได้ที่ลิงค์ : ห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คณะอัญมณี
          2. เมื่อถึงเวลา 09.00 น. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการส่งนักเรียนไปยังห้องสัมภาษณ์ออนไลน์
ของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนสมัครสอบลำดับตามใบรายชื่อผู้สมัคร
          3. เมื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว สามารถออกจากระบบ Google Meet ได้เลยสามารถติตามการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

เข้าร่วมกลุ่ม LINE เพื่อพูดคุยสอบถามข้อสงสัย ได้ที่ QR-Code
ด้านล่างนี้

 

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon