โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
25 มกราคม 2566 141 ครั้ง

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะเทคโนโลยีทางทะเล

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS'66 รอบ 1 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
          งานบวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียด และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีทางทะเล วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
          1. เข้า line กลุ่ม ตาม link นี้ ภายในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 17:00 น.

หรือ คลิกเข้ากลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์คณะเทคโนโลยีทางทะเล
เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้ว ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลงในในกลุ่มเพื่อรายงานตัว
          2. ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 18:00 กรรมการจะประกาศ เวลา และกรรมการสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละคน ใน line กลุ่มนี้
          3. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ตามเวลาที่กำหนด เช่น ปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาด้านโปรแกรมออนไลน์ ให้แจ้งปัญหาเข้ามาที่ คุณศศิฬา ฉิมพลี โทร.081-863-7859
          4. อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ จะ Add line และใช้ Line VDO call เพื่อสัมภาษณ์นิสิต 
          5. เมื่อเข้า VDO Call สัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะตรวจสอบรายชื่อ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งชื่อ-สกุล และจะมีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
          6. ผู้เข้าสอบจะต้องจัดตั้งมุมกล้อง ให้เห็นหน้าชัดเจน 
          7.กรรมการสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10-20 นาที
          8.การแต่งกายเข้าสอบชุดสุภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11
มือถือ 083-111-8205 โทรสาร 039-310-128
fanpage : งานวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

  

ผู้ประกาศข่าว : Sunisarat Sanon