โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ รอบ ๖
10 มิถุนายน 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ รอบ ๖

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 4 รอบ 6

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
28 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒
27 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒

TCAS รอบ 5 เพิ่มรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ครั้งที่ ๒
27 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ครั้งที่ ๒

TCAS รอบ 5 เพิ่มรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2

TCAS รอบ ๕ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓
22 พฤษภาคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

TCAS รอบ ๕ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2 มกราคม 2562 รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเรียน TCAS ปีการศึกษา 2562

หน้า 1 จาก 1